Współpraca

 

Mamy zaszczyt zaproponować Państwu świadczenie usług w zakresie BHP i Ppoż.:

 

 • sporządzanie i przeprowadzanie analizy stanu BHP w zakładach pracy,
 • identyfikację zagrożeń w miejscu pracy oraz ich usuwanie,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP,
 • prowadzenie dokumentacji z dziedziny BHP
 • przygotowywanie wniosków dotyczących wymogów BHP i przeciwpożarowych do opracowanych planów modernizacji zakładu pracy,
 • opracowywanie planów poprawy warunków bhp, w razie stwierdzenia takiej potrzeby
 • opracowanie regulaminów, instrukcji stanowiskowych a także ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • uczestniczenie w przekazywaniu do użytkowania nowo zakupionych, wybudowanych lub przebudowanych obiektów urządzeń i produkcyjnych oraz innych obiektów mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników,
 • pomoc w prowadzeniu dochodzeń powypadkowych oraz analizie dokumentacji w zakresie wypadków przy pracy,
 • pomoc w prowadzeniu rejestrów i dokumentacji z zakresu wypadków przy pracy, a także stwierdzonych chorób zawodowych,
 • prowadzenie instruktażu ogólnego z BHP oraz informowanie o istniejących zagrożeniach zdrowia i życia w pracy,
 • współpraca, na zlecenie klienta, z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy w przedsiębiorstwie (PIP, PIS),
 • analiza kompletności dokumentacji technicznej  zakupionych lub eksploatowanych maszyn zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na nowo powstałych stanowiskach,
 • analiza stanu PPOŻ w zakładzie pracy,
 • doradztwo w doborze i rozmieszczeniu znaków pionowych i poziomych  BHP i PPOZ na terenie zakładu pracy.
 • Opracowanie IBWR : INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO  WYKONYWANIA ROBÓT
 • Przygotowanie  do wdrożenia planów BIOZ: Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 • Opracowanie list kontrolnych stanu BHP w zakładzie pracy.

Poniżej przedstawiamy posiadane Świadectwa, Certyfikaty i Uprawnienia:

Zachęcamy do podjęcia współpracy:

Cezary Paradowski

790 894 500

cezaryparadowski@op.pl

Marzena Kaczmarek

503 107 393

Bartosz Ulężałka

536 90 10 15

bartosz.ulezalka@webemo.pl

Magdalena

madziula77@vp.pl

 

Mateusz Kaczmarek

503 020 169

Skontaktuj się z nami

chętnie podejmiemy długofalową współpracę z firmami potrzebującymi ciągłych dostaw artykułów dla różnorodnych branż.

90% zamówień realizujemy w 48h
Korzystne promocje
Darmowa dostawa od 250 zł
Newsletter z okazjami

Korzystne promocje, 90% zamówień realizujemy w 48h, darmowa dostawa od 150 zł, newsletter z okazjami